Pomáháme starším...

Nabízené činnosti

Organizování dobrovolných sešlostí osob, starajících se o seniory stižené stařeckou demencí.

Pomoc a spolupráce při zajišťení asistenční péče seniorům se stařeckou demencí.

Spolupráce se zákonodárnými orgány a podávání připomínek k legislativním návrhům.

Usilování o zlepšení sociálních podmínek a začleňování nemocných seniorů do společnosti.

Osvětová činnost v oblasti posílení právního vědomí rodin a osob, jež se starají o nemocné seniory.

Pomoc při zajišťování osvětové činnosti pro své členy.

Kooperace s jinými spolky s podobnými cíli.

Účast na besedách, seminářích a konferencích.

 

 

Vyhledávání

Kontakt

Meduňka 2000, spolek Chořelice 1070
784 01 Litovel
IČO 01312090
725 602 607