Pomáháme starším...

Sdělení k výroční zprávě za rok 2018

Výroční zprávu musí povinně vytvářet pouze ty spolky, které mají zároveň povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem.
Týká se to pouze subjektů určených v ustanovení § 20 Zk. č. 563/1991 Sb., Zákona o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (záleží na celkových aktivech a ročním úhrnu čistého obratu v průběhu účetního období). Ostatní spolky výroční zprávu ze zákona mít nemusí, nemusí ji tedy ani zveřejňovat.
Podrobnosti stanoví ustanovení § 21a Zk. č. 563/1991 Sb., Zákona o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
Náš spolek spadá do kategorie, kdy nemusí výroční zprávu vytvářet ani zveřejňovat.


Bc. Lenka Bednaříková, DiS.,
předsedkyně spolku

 

Vyhledávání

Kontakt

Meduňka 2000, spolek Chořelice 1070
784 01 Litovel
IČO 01312090
725 602 607