Pomáháme starším...

Výroční zprávy

Sdělení k výroční zprávě za rok 2018

Výroční zprávu musí povinně vytvářet pouze ty spolky, které mají zároveň povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem. Týká se to pouze subjektů určených v ustanovení § 20 Zk. č. 563/1991 Sb., Zákona o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (záleží na celkových aktivech a ročním úhrnu čistého...

Výroční zpráva spolku Meduňka 2000 za rok 2017

V péči o štěstí druhých nacházíme své vlastní. Výroční zpráva za rok 2017

Výroční zpráva spolku Meduňka 2000 za rok 2016

Jen ten kdo ví, nepostrádá odvahu. Výroční zpráva za rok 2016

Výroční zpráva spolku Meduňka 2000 za rok 2015

Čiň jiným to, co chceš, aby oni činili tobě. Výroční zpráva za rok 2015

Výroční zpráva spolku Meduňka 2000 za rok 2014

Ve stáří je ukryta moudrost, je potřeba dobře naslouchat. Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva Občanského sdružení "MEDUŇKA 2000" za rok 2013

Cenu má pouze život, který žijeme pro druhé. Albert Einstein Výroční zpráva za rok 2013  

Vyhledávání

Kontakt

Meduňka 2000, spolek Chořelice 1070
784 01 Litovel
IČO 01312090
725 602 607